Giang Sơn Kỷ

Giang Sơn Kỷ

The Imperial Age 2021Jun. 05, 2022
Tập 40
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Giang Sơn Kỷ - The Imperial Age 2021

Sơn Hà Nguyệt Minh, The Imperial Age (2021)Giang Sơn Kỷ (The Imperial Age) là bộ phim chính sử triều Minh, được sự cố vấn chặt chẽ của các chuyên gia lịch sử trong suốt quá trình quay phim nhằm tuân theo nguyên tắc tôn trọng lịch sử.

x
x